Is je beltegoed (bijna) op en wil je dringend iemand spreken? SMS dan gratis het 06-nummer van de persoon die jou moet terugbellen naar 8008. Wij sturen hem of haar jouw nummer, met het verzoek om jou te bellen, helemaal GRATIS!
SMS [Tel. nr.] naar 8008

Disclaimer

 

Aflevering van SMS berichten

8008 doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw Bel-me-sms verzoek snel en correct wordt doorgestuurd naar uw contactpersoon. Houdt er rekening mee dat soms bij de verwerking van het bericht door de mobiele operators, bij drukte of bij technische storingen, vertragingen kunnen ontstaan waardoor uw verzoek enige tijd in een wachtrij kan worden geplaatst.

Bel-me-sms is voor gebruik binnen Nederland

Bel-me-sms is alleen binnen Nederland gratis en werkt alleen voor Nederlandse mobiele prepaid bellers waarvan de operator toegang verstrekt tot de gratis shortcode 8008. Bij gebruik van deze dienst vanuit het buitenland betaalt u de roaming sms-kosten, conform het tariefplan van uw operator.

Aansprakelijkheid

8008 (mGage) kan niet aansprakelijk worden gehouden voor:

  • de aanvragen die u ontvangt en de beslissingen die u op basis daarvan neemt;
  • het niet afleveren van verzoeken door storingen in hardware, software of netwerk storingen;
  • het niet afleveren van verzoeken of het ontvangen van onjuiste informatie, voortvloeiend uit een onjuist of onvolledig sms-bericht van de klant.


Privacy

8008 (mGage) registreert uw mobiele nummer om uw Bel-me-sms verzoek gratis te kunnen doorsturen naar een derde partij waarvan u het telefoonnummer heeft ingevoegd in het Bel-me-sms verzoek alsmede om u een afleveringsbevestiging te kunnen sturen. Ook hebben wij uw nummer nodig om te controleren of uw in de afgelopen 24 uur reeds een aanvraag heeft gestuurd. mGage doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstuurd correct en betrouwbaar is en heeft een breed scala aan veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, illegaal gebruik, of manipulatie van de informatie die de klant ontvangt, te voorkomen. Enkel in het geval mGage door de autoriteiten zal worden gevraagd haar deze informatie te verstrekken zal ze een dergelijke instantie voorzien van gegevens, waaronder uitdrukkelijk ook een nummer of een ander kenmerk dat verwijst naar een connectie.

Website

We maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties op onze website te plaatsen. Deze bedrijven mogen informatie gebruiken (echter niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties weer te kunnen geven over goederen en diensten welke voor u interessant kunnen zijn. Wilt u meer informatie hierover ontvangen of wilt u weten welke keuzes u heeft om de informatie niet te laten gebruiken door deze bedrijven, neem dan contact op met .

Gebruiksvoorwaarden van deze site en de dienst

De site van 8008 (mGage) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op deze site. mGage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoudelijke informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Als de informatie van mGage, zoals gepresenteerd op deze site, verschilt van een gedrukte versie, dan zal deze laatste prevaleren.

Door het versturen van een Bel-me-sms verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Uw mobiele telefoonnummer en/of andere persoonsgegevens die verkregen worden in verband met het gebruik van de dienst zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Om gebruik te kunnen maken van deze dient geeft de gebruiker op voorhand toestemming dat voornoemde gegevens na afloop (van het gebruik van de dienst) voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt. mGage heeft het recht de gebruiker van de dienst binnen zes (6) maanden na het laatste gebruik telefonisch of per sms te benaderen.

Advertenties in de aanvraagbevestiging

Het is mogelijk dat 8008 (mGage) een advertentie plaatst in de afleverbevestiging van uw verzoek. Dit is een extra, commercieel bericht. Dit bericht is gratis en komt van 8008 (mgage). Wij verkopen géén mobiele nummers aan andere partijen. De Bel-me-sms dienst van 8008 is geen abonnementsdienst. Als u deze commerciële berichten niet wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar met vermelding van uw mobiele nummer.

(Auteurs)recht

Op deze dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website behoren toe aan mGage, haar licentiehouders en/of –gevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.